<th id="vxtvd"><track id="vxtvd"></track></th>
   <output id="vxtvd"></output>

     <listing id="vxtvd"></listing>

       2022年全國中學生英語能力測評(NEPTS)2025屆七年級獲獎喜報

       [日期:2023-05-17] 作者:教科室 次瀏覽 [字體: ]

           我校2025屆七年級學生參加“2022年全國中學生英語能力測評(NEPTS)”再創佳績,張益豪等4名同學榮獲全國一等獎,譚一心等17名同學榮獲全國二等獎,廖銘等23名同學榮獲全國三等獎;游舒雅等12名同學榮獲省級一等獎,韓之呂等48名同學榮獲省級二等獎,王培宇等60名同學榮獲省級三等獎,共有164名同學獲獎。望再接再厲,再創輝煌!

       獲獎學生 初20XX屆XX班/高20xx級xx班 獲獎等級 指導教師
       張益豪 2025屆10班 全國1等獎 謝燕
       楊瑾萱 2025屆08班 全國1等獎 雷翠麗
       黃蘭茜 2025屆13班 全國1等獎 何中楷
       劉一 2025屆01班 全國1等獎 曾艷
       譚一心 2025屆11班 全國2等獎 曹旸
       李家安 2025屆12班 全國2等獎 曹旸
       付亦姝 2025屆04班 全國2等獎 陳幸
       任雨時 2025屆04班 全國2等獎 陳幸
       江艾桐 2025屆14班 全國2等獎 何忠鍇
       彭玥涵 2025屆05班 全國2等獎 代君
       喻昕雅 2025屆04班 全國2等獎 陳幸
       袁紫琳 2025屆03班 全國2等獎 徐然
       李澤篪 2025屆12班 全國2等獎 曹旸
       樊爽 2025屆05班 全國2等獎 代君
       陳泊涵 2025屆14班 全國2等獎 何忠楷
       陳奕君 2025屆01班 全國2等獎 曾艷
       胡馨怡 2025屆12班 全國2等獎 曹旸
       韓嘉璽 2025屆14班 全國2等獎 何忠鍇
       陳思羽 2025屆11班 全國2等獎 曹旸
       柯奕君 2025屆03班 全國2等獎 徐然
       黃思妤 2025屆04班 全國2等獎 陳幸
       廖銘 2025屆02班 全國3等獎 劉意佳
       陳浩霖 2025屆12班 全國3等獎 曹旸
       王梓歆 2025屆01班 全國3等獎 曾艷
       余可馨 2025屆18班 全國3等獎 胡利梅
       盧海源 2025屆08班 全國3等獎 雷翠麗
       楊登圓 2025屆03班 全國3等獎 徐然
       傅梓雯 2025屆06班 全國3等獎 周婷婷
       羅溢豪 2025屆06班 全國3等獎 周婷婷
       高晨開 2025屆15班 全國3等獎 謝燕
       卓瑪央措 2025屆02班 全國3等獎 劉意佳
       張嘉頤 2025屆16班 全國3等獎 胡利梅
       王芷茹 2025屆05班 全國3等獎 代君
       萬紅廷 2025屆07班 全國3等獎 康婷
       鮑云潔 2025屆02班 全國3等獎 劉意佳
       張筱 2025屆09班 全國3等獎 雷翠麗
       嚴振軒 2025屆18班 全國3等獎 胡利梅
       趙安齡 2025屆19班 全國3等獎 周婷婷
       趙鴻堃 2025屆10班 全國3等獎 謝燕
       李梓彤 2025屆17班 全國3等獎 黃智
       葉梓涵 2025屆07班 全國3等獎 康婷
       張瀚予 2025屆17班 全國3等獎 黃智
       肖欣怡 2025屆20班 全國3等獎 康婷
       周佳藝 2025屆21班 全國3等獎 黃智
       游舒雅 2025屆01班 省1等獎 曾艷
       斯朗德西 2025屆02班 省1等獎 劉意佳
       龍馨怡 2025屆03班 省1等獎 徐然
       何欣憶 2025屆04班 省1等獎 陳幸
       雷于諄 2025屆05班 省1等獎 代君
       鄭睿澔 2025屆07班 省1等獎 康婷
       李馨苒 2025屆08班 省1等獎 雷翠麗
       蒲嘉灝 2025屆10班 省1等獎 謝燕
       尹可馨 2025屆18班 省1等獎 胡利梅
       寧啟康 2025屆13班 省1等獎 何忠楷
       曾希源 2025屆06班 省1等獎 周婷婷
       鄒靜雅 2025屆12班 省1等獎 曹旸
       韓之呂 2025屆01班 省2等獎 曾艷
       李沛蕓 2025屆01班 省2等獎 曾艷
       冉昱昊 2025屆01班 省2等獎 曾艷
       鄭洋懿 2025屆01班 省2等獎 曾艷
       魏子巖 2025屆02班 省2等獎 劉意佳
       胡欣瑞 2025屆02班 省2等獎 劉意佳
       黃語涵 2025屆03班 省2等獎 徐然
       謝子軒 2025屆04班 省2等獎 陳幸
       李昱霖 2025屆04班 省2等獎 陳幸
       康沐巖 2025屆04班 省2等獎 陳幸
       向軒屹 2025屆04班 省2等獎 陳幸
       王若蔓 2025屆04班 省2等獎 陳幸
       向浩萌 2025屆05班 省2等獎 代君
       何浚嵐 2025屆05班 省2等獎 代君
       張馨瑤 2025屆07班 省2等獎 康婷
       龔世豪 2025屆08班 省2等獎 雷翠麗
       王姊戎 2025屆09班 省2等獎 雷翠麗
       黃雅涵 2025屆09班 省2等獎 雷翠麗
       郭夢琪 2025屆09班 省2等獎 雷翠麗
       游文虎 2025屆09班 省2等獎 雷翠麗
       左栩滔 2025屆10班 省2等獎 謝燕
       應承毅 2025屆10班 省2等獎 謝燕
       徐禮恩 2025屆11班 省2等獎 曹旸
       張語軒 2025屆11班 省2等獎 曹旸
       李哲逸 2025屆11班 省2等獎 曹旸
       陳怡如 2025屆11班 省2等獎 曹旸
       劉子睿 2025屆11班 省2等獎 曹旸
       盧穎嘉 2025屆12班 省2等獎 曹旸
       李雅暄 2025屆12班 省2等獎 曹旸
       李柏毅 2025屆12班 省2等獎 曹旸
       宋子寅 2025屆13班 省2等獎 何忠楷
       蘇浩杰 2025屆13班 省2等獎 何忠楷
       范繼鑫 2025屆13班 省2等獎 何忠楷
       宋雨韓 2025屆13班 省2等獎 何忠楷
       尹文心 2025屆13班 省2等獎 何忠楷
       李唐縉 2025屆13班 省2等獎 何忠楷
       王芊文 2025屆14班 省2等獎 何忠楷
       何亦江 2025屆14班 省2等獎 何忠楷
       王成果 2025屆14班 省2等獎 何忠楷
       郭云浩 2025屆14班 省2等獎 何忠楷
       劉思楊 2025屆14班 省2等獎 何忠楷
       曹乃瑀篪 2025屆19班 省2等獎 周婷婷
       鄒濤 2025屆21班 省2等獎 黃智
       趙雅淇 2025屆01班 省2等獎 曾艷
       吳俊峰 2025屆03班 省2等獎 徐然
       劉雨杉 2025屆05班 省2等獎 代君
       澤仁鄧珠 2025屆06班 省2等獎 周婷婷
       熊晨希 2025屆15班 省2等獎 謝燕
       王培宇 2025屆01班 省3等獎 曾艷
       王思怡 2025屆01班 省3等獎 曾艷
       張邈馨 2025屆01班 省3等獎 曾艷
       羅泓芮 2025屆01班 省3等獎 曾艷
       蔣奕樂 2025屆01班 省3等獎 曾艷
       羅睿婕 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       周茜 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       何梓怡 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       呂璐 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       王彩靈 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       丁明恩 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       周慧萱 2025屆02班 省3等獎 劉意佳
       李今朝 2025屆03班 省3等獎 徐然
       金雨璇 2025屆03班 省3等獎 徐然
       羅嫻睿 2025屆03班 省3等獎 徐然
       陳佳玉 2025屆03班 省3等獎 徐然
       陳俐杉 2025屆03班 省3等獎 徐然
       賴妍靜 2025屆03班 省3等獎 徐然
       潘懿 2025屆03班 省3等獎 徐然
       陽樂瑤 2025屆04班 省3等獎 陳幸
       薛棠瀟 2025屆04班 省3等獎 陳幸
       程鵬潤 2025屆04班 省3等獎 陳幸
       張堡瑞 2025屆05班 省3等獎 代君
       陳昱彤 2025屆05班 省3等獎 代君
       張雨欣 2025屆05班 省3等獎 代君
       郝瑤佳 2025屆05班 省3等獎 代君
       張藝騰 2025屆05班 省3等獎 代君
       譚艾汶 2025屆05班 省3等獎 代君
       謝瑾瑜 2025屆05班 省3等獎 代君
       周浩軒 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       曾雅涵 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       李淳旭 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       劉佳予 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       呂浩涵 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       范欣恒 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       唐梓萱 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       張睿 2025屆06班 省3等獎 周婷婷
       曹儷馨 2025屆07班 省3等獎 康婷
       席浩哲 2025屆07班 省3等獎 康婷
       孫夕雅 2025屆07班 省3等獎 康婷
       楊涇琨 2025屆07班 省3等獎 康婷
       苗雨墨 2025屆07班 省3等獎 康婷
       蘇暢 2025屆08班 省3等獎 雷翠麗
       樊詩涵 2025屆08班 省3等獎 雷翠麗
       劉芩妤 2025屆08班 省3等獎 雷翠麗
       張子默 2025屆08班 省3等獎 雷翠麗
       帥雨希 2025屆09班 省3等獎 雷翠麗
       楊然意 2025屆09班 省3等獎 雷翠麗
       謝佳慧 2025屆09班 省3等獎 雷翠麗
       李琇君言 2025屆10班 省3等獎 謝燕
       王紫菡 2025屆10班 省3等獎 謝燕
       鄒亞萍 2025屆10班 省3等獎 謝燕
       胡懷瑾 2025屆15班 省3等獎 謝燕
       余洋 2025屆15班 省3等獎 謝燕
       王希媛 2025屆15班 省3等獎 謝燕
       戢雨龍 2025屆15班 省3等獎 謝燕
       彭樟杰 2025屆15班 省3等獎 謝燕
       彭俊熠 2025屆18班 省3等獎 胡利梅
       曾涵佳 2025屆19班 省3等獎 周婷婷
       汪柯澄 2025屆20班 省3等獎 康婷


         <th id="vxtvd"><track id="vxtvd"></track></th>
         <output id="vxtvd"></output>

           <listing id="vxtvd"></listing>

             美女逼视频